අපි ගැනcompany_intr_hd_ico

යොමු කරන්න
හයිඩ්රොලික් තිරිංග කොටස්

Quzhou Hipsen Trading Parts Co., Ltd, යුවාන් මිලියන 5 ක ලියාපදිංචි ප්‍රාග්ධනයකින් 2015 දී පිහිටුවන ලදී.අපි පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන හැකියාව සහ නිෂ්පාදන සහ අලෙවි දෙපාර්තමේන්තුව ඇති ව්‍යවසායයකි.වර්ග මීටර් 3000 ක ගොඩනැගිලි ප්‍රදේශයක් සහිත Quzhou Hipsen Vehicle Parts Co., Ltd. (කෙටියෙන් "HBS") නමින් කර්මාන්ත ශාලාවක් ඇත.

abouitmg

පාරිභෝගික පැමිණීමේ පුවත්